Atea Asylbørn

Hvem er vi?


Få svar på de mest almindelige spørgsmål til projektet her. Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål, så skriv en mail til computereasylboern@atea.dk 


Vi er 36 frivillige Atea-medarbejdere


Vi er 36 engagerede kolleger med et fælles ønske om at gøre en forskel for en af Danmarks mest udsatte grupper. Vi gør det ved at trække på de it-ressourcer og det netværk, som vores arbejdsplads, Atea, giver os adgang til som medarbejdere.

Hvad er Ateas rolle?
Projektet er medarbejderdrevet af 36 frivillige Atea-medarbejdere. Atea stiller interne systemer, transportmidler og it-ressourcer til rådighed for os. Det gør det muligt for os at fragte pc'erne fra en virksomhed til et Atea-klargøringscenter, hvor pc'erne renses, og videre derfra ud til Røde Kors. Atea faciliterer desuden kontakten til de virksomhedskunder, der er ved at udskifte deres pc'er hos Atea, så disse pc'er kan gå til de uledsagede asylbørn i stedet for at blive sendt igennem den automatiske it-loop-proces, hvor pc'erne sælges til en broker.  

Hvad er Røde Kors' rolle?
Røde Kors Asyl er sparrings- og samarbejdspartner på projektet. De hjælper med at klæde os på med fakta om og indsigt i de uledsagede asylbørns baggrund og liv i Danmark, så vi alle kan være ambassadører for projektet overfor resten af vores kolleger i Atea, Ateas partnere og omverdenen generelt. 

Derudover opretter Røde Kors Asyl, som et led i processen, et praktikforløb på Center Avnstrup. Her får voksne flygtninge mulighed for at gennemføre en praktikperiode, der består i at klargøre pc'erne, så de bliver helt klar til brug med styresystem og diverse software, inden vi forærer dem til børnene til december.

Hvem er projektstyrende - Atea eller Røde Kors?
Ateas medarbejdere. Røde Kors Asyl er samarbejdspartner og sparringspartner.

Tjener Atea penge på projektet?
Nej.

Donerer Atea penge til projektet?
Ja. Atea donerer kr. 350.000 til indsamlingen.

Hvordan kommunikerer vi eksternt omkring projektet?
Vi har valgt at lave et website og en facebook-side, der ikke er en del af Atea for at holde fokus på sagen og budskaberne rene. Website og facebook bruger vi som platforme, hvor vi kan fortælle besøgene og følgere omkring status på indsamlingen, hvem vi er og hvem vi hjælper. På den måde håber vi, at vi kan skabe opmærksomhed omkring projektet, så vores kolleger i Atea får lyst til at dele budskaberne med deres private netværk.

Hvem henvender vi os primært til?
Vores primære målgruppe for kommunikationen omkring projektet er vores kolleger i Atea samt Ateas samarbejdspartnere og kunder. Vores ønske er at skabe intern begejstring og sammenhold omkring sagen hos vores kolleger, selvfølgelig med et håb om, at det giver dem lyst til at fortælle deres venner og familie om projektet. I forhold til Ateas samarbejdspartnere og kunder er ønsket at give dem lyst til at bidrage til projektet igennem pengedonation eller pc-donation eller andet, der kunne give mening i forhold til projektet.

Hvorfor lige de uledsagede asylbørn?
De uledsagede asylbørn er en udsat gruppe, hvor denne donation giver virkelig god mening. Børnene kommer hertil uden nogen ejendele og bor i asylcentre, hvor adgang til computer og internet er begrænset. Flere steder skal 20 børn deles om én stationær pc. En personlig pc vil give dem bedre mulighed for at være i kontakt med deres familier i hjemlandet, give dem adspredelse og underholdning, når savnet bliver stort og ikke mindst give dem adgang til et væld af online læringsværktøjer, når de er i skole på centrene.   

Hvordan opstod ideen? 
Centermedarbejder Michael fra Ærø Kommunes Asylcenter sendte en mail til Atea, hvor han efterspurgte nogle brugte computere til det center, han arbejder på. Mailen havnede hos to medarbejdere, der valgte at gå videre med forespørgslen, da de begge så en oplagt mulighed for gøre en samfundsmæssig forskel ved at udnytte de ressourcer, kontakter og muligheder, Atea har som it-virksomhed. 

Hvad er kravene til pc'en
Vi køber kun brugte pc'er, der er ca. 3-4 år gamle og i god stand. Der skal medfølge strømforsyning og pc'en skal være med dansk tastatur.

Hvilke kriterier skal være opfyldt for at man kan få en pc?
Modtageren af en pc igennem projektet skal være i kategorien uledsaget asylbarn, dvs. under 18 år og uden forældre eller andre voksne, som er trådt i forældrenes sted. Asylbarnet skal desuden bo på ét af de 12 børnecentre, som ligger i Danmark, og som er styret enten kommunalt eller af Røde Kors.

Hvordan kan man være sikker på, at barnet er mindreårigt?
For uledsagede asylbørn, som myndighederne mistænker kan være over 18 år, iværksættes en alderstest hurtigst muligt efter ankomst. Institut for Retsmedicin vurderer barnets alder ud fra en fysisk undersøgelse bestående af tre trin: et røntgen af hånden, et røntgen af tænder og en kropslig undersøgelse, hvor lægen ser på kønskirtlerne og omfanget af kropsbehåring.

I tilfælde hvor en uledsaget ung er flyttet til alment børnecenter og derefter vurderes som værende 18 år, flyttes den pågældende til et opholdscenter for voksne asylansøgere.

Er der begrænsninger på hvor mange pc'er, vi udleverer?
Per december 2016 er der ca. 600 uledsagede asylbørn i Danmark. Vi forventer at kunne forære samtlige af disse børn en bærbar pc.  

Hvad hvis pc'erne bliver brugt til at se eller opsøge radikaliserende indhold?
For Røde Kors gælder det, at de har pligt til at indrapportere enhver mistanke om radikalisering blandt børnene til PET. De har samtidig sat visse begrænsninger på deres netværk, så adgangen til mistænkelige og uhensigtsmæssige websites ikke er mulig.

Hvad sker der med pc'en, når barnet forlader asylcenteret?
Pc'en er en personlig gave til barnet. Pc'en følger derfor barnet i sin videre færd, hvad enten det er i Danmark, i hjemlandet eller et andet sted. 

Hvad er tidsplanen?
Vi forventer at kunne påbegynde udleveringen af pc'erne til de forskellige asylbørnecentre i januar 2017. Ved udgangen af marts 2017 forventer vi, at alle ca. 600 uledsagede asylbørn har fået deres pc.

Udlevering den 17. marts - læs mere


Røde Kors Asyl

Vi gennemfører projektet i tæt samarbejde med Røde Kors Asyl

Derudover opretter Røde Kors Asyl, som et led i processen, et praktikforløb på Center Avnstrup. Her får voksne flygtninge mulighed for at gennemføre en praktikperiode, der består i at klargøre pc'erne, så de bliver helt klar til brug med styresystem og diverse software, inden vi forærer dem til børnene til december.
Røde Kors logo